• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!


Στο iatrica επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει!


Το iatrica :

  • Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Βελτιώνει τα συστήματα παροχών και κινήτρων
  • Προωθεί και καλλιεργεί την ομαδική εργασία καθώς και τη συνεργασία


Τμήματα εταιρείας Iatrica A.E.

Τμήμα Διεύθυνσης Οργάνωσης & Ανάπτυξης Iatrica Α.Ε. - Υπεύθυνη τμήματος κα Καλογερά Ελένη e-mail: kalogera@iatrica.gr  


Τμήμα Εμπορικής Διαχείρισης Iatrica A.E. -> Υπεύθυνη τμήματος κα Τρανουλίδη Πασχαλιά e-mail: tranoulidi@iatrica.gr


Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας IatricaA.E ->Υπεύθυνη τμήματος κα Οικονόμου Εύη e-mail: oikonomou@iatrica.gr


Τμήμα Επιχειρηματικής Υποστήριξης Ιατρείων Iatrica -> Υπεύθυνος τμήματος κος Κοντέας Κωνσταντίνος e-mail: konteas@iatrica.gr