• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αγαπητή/έ εξεταζόμενη/ε

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του «IATRICA» με αριθμό ΓΕΜΗ128479701000 από το  Δίκτυο της IATRICA Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.  

Α. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Ο διαδικτυακός τόπος www.iatrica.gr επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του εξεταζόμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, φύλο) 

Β. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

1. Ο προγραμματισμός των ιατρικών σας ραντεβού
2. Η επικοινωνία μαζί σας για θέματα που αφορούν στα ραντεβού σας

Νομική βάση για τους ανωτέρω σκοπούς αποτελεί η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για την παροχή των υπηρεσιών μας σε σας. 

3.  Η ενημέρωσή σας για νέες παρεχόμενες υπηρεσίες ή προσφορές του «IATRICA4U».

Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας αποτελεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση που επιλέγετε να μας χορηγήσετε επιλέγοντας κατάλληλα σε ορισμένο σημείο του ιστότοπου . Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με το «IATRICA4U" (δες φόρμα επικοινωνίας). Στην περίπτωση αυτή θα παύσουμε να σας ενημερώνουμε για τα νέα και τις υπηρεσίες μας, από τη λήψη της δήλωσης ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσης.
Γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε και αποστέλλουμε μέρος αυτών στα συνεργαζόμενα κλινικά ιατρεία για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς εσάς. 
Η ιστοσελίδα «IATRICA4U» του Δικτύου της «IATRICA Α.Ε.» δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Δ. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον δέκα έτη από την τελευταία χρήση των υπηρεσιών μας ή την επίσκεψή σας και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή της. 

Ε. Δικαιώματα

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας, να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. 
  2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων.
  3. Δικαίωμα φορητότητας. Αυτό εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο ή και σε έντυπη μορφή σε σας ή πρόσωπο που εσείς θα υποδείξετε. 
  4. Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 210 6475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr/ )

Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο email infogdpr@iatrica4u.gr