• Χαλάνδρι 15233 Δρυάδων 4 & Λεωφ. Πεντέλης 49
  • (+30) 210 34 13 400 Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 πμ - 5:00 μμ

Εταιρεία – Ποιοι είμαστε

Το Iatrica ξεκίνησε το 2011 και αποτελεί ένα εγχείρημα ισχυρής δικτύωσης που σκοπό έχει να ενδυναμώσει τους εργαστηριακούς ιατρούς αλλά και ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και η εφαρμογή της εξατομικευμένης διαγνωστικής προσέγγισης με τη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών έχει αποκτήσει ευρύτερο περιεχόμενο μέσα στο Iatrica. Με επιστημονική αλλά και κοινωνική ευθύνη για την υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αποδεικνύουμε καθημερινά πως ο πρωτοποριακός ιατρός είναι γείτονας στην κοινωνία της πρόληψης και της ευεξίας.

Φιλοσοφία μας είναι να λειτουργούμε με γνώμονα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και προσωποκεντρικό επαγγελματισμό. Αδιαπραγμάτευτες αξίες μας είναι η Ποιότητα, η Καινοτομία και η Αξιοπιστία. Στα ιατρεία του iatrica, εφαρμόζουμε εξατομικευμένη διαγνωστική προσέγγιση, η σχέση του Ιατρού με τον εξεταζόμενο παραμένει μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης. Στα ιατρεία του Iatrica, πίσω από τα αποτελέσματα βλέπουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια, τη ζωή του. Είμαστε οι επιστήμονες που φροντίζουμε, αντιμετωπίζουμε, συμβουλεύουμε, μοναδικά τον καθένα από εσάς, ως μια ξεχωριστή περίπτωση!